Novinky

12.12.2016

Aktuality v zákonech a vyhláškách:

  • Dne 1. ledna 2016 vstoupila v platnost nová Vyhláška č.  294/2015 Sb., která zcela nahrazuje původní vyhlášku č. 30/2001 Sb. (o dopravních značkách).

Novinky k 30.3.2016

  • Připomeňme si, že povinnost mít u sebe tzv. zelenou kartu platí i nadále dle zákona č. 168/1999 Sb., § 17.
  • Vyhláškač. 82/2012 Sb., po novelizaci vyhláškou č. 133/2016 Sb. uvádí výčet závad, za něž může být při silniční kontrole zadrženo osvědčení o registraci vozidla.
  • Bodový systém:

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb.

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání

 

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Počet

bodů


řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím  vlivem

7


odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního  předpisu7) ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou

7


způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7


neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7


při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

7


vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

7


neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7


předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7


řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20% a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více podle jiných právních předpisů42)

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec


3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil


2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec


2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla


2

10.11.2013

Dárkové poukazy

Věnujte dárkový poukaz na výcvik sk. B v naší autoškole ( vánoce, narozeniny, maturita atd. )

  • Dárkový poukaz lze objednat e-mailem, telefonicky nebo přímo v naší provozovně ve Svitavách
  • Úhradu lze provést hotově nebo převodem z účtu
10.11.2013

Jsme tu pro Vás !!!

V kanceláři jsme k zastižení každé úterý od 15:00 do 17:00 hod.

V případě nepřítomnosti můžete také předat přihlášky v "Účetní kanceláři Marie Jedličková" ve stejném podlaží, nebo mne telefonicky kontaktujte.

23.04.2011

Opakování formou eTestů!

Našim žákům poskytujeme kredit na službu eTesty (autoskola-testy.cz) po celou dobu absolvování autoškoly.

  • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o. - Nová Mazda 3
  • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s,r,o. - Mazda 3
  • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o. - Adam
  • AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o. - Automobilový trenažer
Kategorie:
 Zobrazení: List  |  Katalog

Výcvikové vozidlo sk. B - 1

Výcvikové vozidlo sk. B - 1
Nová Mazda 3 - 1.5 benzín

Výcvikové vozidlo sk. B - 2

Výcvikové vozidlo sk. B - 2
Mazda 3 - 1.6 benzin

Automobilový trenažer sk. B

Automobilový trenažer sk. B
Automobilový trenažer AT 208 VRT pro výcvik sk. B.

Úkolem a výhodou automobilového trenažéru je bezpečné a bezstarostné nacvičování základních řidičských dovedností. Mezi ně patří: seznámení s jednotlivými ovládacími prvky a sdělovači vozidla, nácviky rozjezdů (včetně rozjezdů do kopce) a zastavování, jízda zúženým prostorem, průjezd osmičkou, slalom vpřed a vzad a mnoho dalších. Rozhodně doporučuji vyzkoušet. Žádný strach ani stres. Sedíte v kokpitu moderního vozidla, který je plnohodnotným prvkem výcviku v moderní autoškole.

Sídlo provozovny ve Svitavách

Sídlo provozovny ve Svitavách
Purkyňova 2105/65, Svitavy ( u autobusového nádraží )
Kancelář, informace, přihlášky ve 2. podlaží budovy, č. dveří 203.
V případě nepřítomnosti můžete také předat přihlášky v Účetní kanceláři Marie Jedličková ve stejném podlaží.
1

Rychlý kontakt

AUTOŠKOLA JEDLIČKA s.r.o.
Oldřich Jedlička
Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy
IČO: 015 42 834
Tel.: +420 604 272 304
Email: autoskola.jedlicka@email.cz

V kanceláři jsme k zastižení každé úterý od 15:00 do 17:00 hod.

V případě nepřítomnosti můžete také předat přihlášky v "Účetní kanceláři Marie Jedličková" ve stejném podlaží, nebo mne telefonicky kontaktujte.

Ohodnoťte naši autoškolu

Spojte se s námi na Facebooku!
Napište nám